Xung Ba Thien Ha

Xưng Bá Thiên Hạ Convert. Đã đến lúc để Mourinho sử dụng các tài năng trẻ của Che. Xưng Bá Thiên Hạ Convert. Ôn lại giấc mơ xưng bá thiên hạ cùng sự kiện tam chiến liên server .... Xưng Bá Thiên Hạ - webgame lấy đề tài huyền ảo để chinh phục thiên hạ. Xưng Bá Thiên Hạ - webgame lấy đề tài huyền ảo để chinh phục thiên hạ. Phong Vân ra mắt trang bị mới Bá Vương cùng Ma Binh Thiên Hạ Kiếm .... Đã đến lúc để Mourinho sử dụng các tài năng trẻ của Che